Webinarer

Norsk, engelsk, spansk

 
 

Webinarer som styrker helse, velvære, motivasjon og psykososialt arbeidsmiljø

Det er mye du som enkeltperson kan gjøre for å øke velværen, energien og motivasjonen din. Webinarene du finner her kan tas enkeltvis eller kombinert som et treningsprogram over tid. Ikke nøl med å ta kontakt slik at vi sammen kan lage en handlingsplan som passer for deg.

Når en organisasjon tar tak for å redusere stressnivået og forbedre livskvaliteten til sine medarbeidere, observeres en forbedring av miljø, motivasjon og engasjement. I tillegg fører økt trivsel og velvære til en reduksjon av personal turnover og sykefravær. På individnivå styrkes viktige kompetanser som emosjonell intelligens, kommunikasjonsferdigheter og endringsevne, samt evnen til å lytte, til å fokusere og til å ta avgjørelser. Resultatet er en motiverende lederstil, gode mellommenneskelige relasjoner og et positivt stress som skaper et engasjerende og produktivt arbeidsmiljø.

Tilpass webinarene til dine behov

Webinarene holdes på Zoom og består av moduler med hvert sitt tema, med en varighet på 45 minutter hver. De passer både som treningsprogram for enkeltpersoner og som kurs for bedrifter. Hvert webinar kan tilpasses den enkelte persons/arbeidslags/bedrifts behov ved å sette de ulike modulene sammen. Man kan også velge kun én modul om gangen, for deretter å eventuelt bygge på med flere etterhvert. Ved valg av flere moduler er det vanlige å holde en samling/modul pr. uke. Det vil gi deltakerne tid til å fordøye innholdet og utføre oppgavene de blir tildelt mellom hver samling.
I tillegg til modulene du finner her, er det også mulig å designe moduler med egne temaer tilpasset spesielle behov.

Webinar

Stressmestring, Velvære, Motivasjon og Relasjonsbygging

MODUL 1

STRESSMESTRING
Egen vurdering
Stress-teori
Heliotropi-prinsippet
Rytme-prinsippet
Anti-stress teknikker
Handlingsplan
Webinarer

MODUL 2

LIVSKVALITET
Egenvurdering
Helhetsmodellen
Balanse-prinsippet
Jobb-hjem balanse
Avspennings-teknikker
Handlingsplan
 
Webinarer

MODUL 3

MESTRING AV FORANDRING
Egenvurdering
Forandringens natur
Endrings-psykologien
Mestring av tilpasningsprosessen
Hvordan unngå offer-rollen
Handlingsplan

MODUL 4

OM Å SETTE GRENSER
Egenvurdering
Balansen mellom gi og ta
Ansvarlig egoisme
Unngå redningsmann-rollen
Styrk selvtilliten
Handlingsplan
 
Webinarer

MODUL 5

FOKUS OG NÆRVÆR
Egenvurdering
Hva er Mindfulness?
Hvordan forbedre fokus?
Hvordan mestre distraksjoner
Oppmerksomt tilstede på jobb
Handlingsplan
Webinarer

MODUL 6

RELASJONSBYGGING
Ærlig og kritisk selvrefleksjon
Hva er emosjonell intelligens?
Utvikling av empati
Utvikling av impulskontroll
Kommunikasjonsferdigheter
Vinn-vinn holdningen
Handlingsplan
 
 

Webinar

Mindfulness

Mindfulness er bevisst og våken tilstedeværelse i øyeblikket – her og nå. Det handler om å øve opp vår naturlige evne til å være oppmerksom og tilstede, noe som har positiv innvirkning på vår fysiske, mentale og emosjonelle tilstand, bedrer kvaliteten på våre relasjoner og gjør oss mer fokuserte og effektive på jobben.
Dette kurset vil lære deg på en enkel og jordnær måte hva mindfulness er og hvordan du skal etablere din egen treningsrutine , både hjemme og på jobb.
Les mer om hva mindfulness er HER
 
 

Webinar

Personlig Utvikling og Indre Trygghet

Personlig utvikling betyr å gi våre psykososiale behov en viktig plass i livet vårt. Personlig utvikling betyr derfor fremfor alt å ta initiativ for å få det bedre med oss selv og andre. Det innebærer tilegnelsen av kunnskaper, ferdigheter og atferd som gjør oss istand til å skape et sunnere liv med motivasjon og glede. Dette kurset er fokusert på utviklingen av økt selvforståelse og indre trygghet. Å bli kjent med deg selv på et dypere nivå styrker selvfølelsen din og evnen til å sette grenser og uttrykke behov. Gjennom økt selvinnsikt og -kunnskap vil du oppdage hvordan du kan leve livet på en mer fullstendig og balansert måte og finne frem til den indre tilfredsheten vi alle leter etter.
Les mer om personlig utviklingHER
 
 
 
 
Norsk bokmål
  • Norsk bokmål
  • Spansk
  • Engelsk