fbpx
 

PROGRAM FOR SELVHJELP OG LIVSMESTRING

Handlingsplan # 5

People Skills i Ledelse og Teamsamarbeid

 
 
 
DU ER EXPERTEN

I veiledningssesjonene vil jeg bruke min kompetanse og nesten 35 års erfaring i lederutvikling for å støtte, motivere og utfordre deg til å vurdere situasjonen din fra nye perspektiver. Selv om min tilnærming som veileder er basert på antagelsen om at du er ekspert i ditt eget liv, vil våre konfidensielle samtaler hjelpe deg til å se alternativer slik at du kan gjøre mer bevisste og gunstige beslutninger vedrørende din egen utvikling.


REALITETEN PÅ JOBBEN

Virkeligheten i arbeidssituasjonen har tre dimensjoner: "vite", "gjøre" og "være". Etter min mening er den viktigste og den mest utfordrende dimensjonen, "være" . Du kan være høyt utdannet, med topp formell kompetanse, og du kan ha mange års erfaring med å lede mange ulike prosesser, men det som oftest er avgjørende for din troverdighet og evne til å skape tillit som leder eller teammedlem, er hvordan du oppfører deg som person.


“VÆRE-DIMENSJONEN"

Dine atferdsmønstre og måter å samhandle med andre, påvirkes av mange interne og eksterne faktorer. Du har makt til å påvirke noen av dem, men andre må du lære deg å leve med. Under veiledningssprosessen blir du oppmerksom på de ulike aspektene av kommunikasjonsstilen din som stimulerer høye prestasjoner, og de du ønsker å forbedre. Du vil lære å bli mer bevisst innflytelsen din personlighet har på andre mennesker, og du vil utvikle ferdigheter som vil hjelpe deg til å tilpasse samspillet til hver person og hver situasjon. I tillegg vil du få opplæring i viktige ´people skills´, som stresshåndtering, selvkontroll, bevisst tilstedeværelse og emosjonell intelligens. Utfordringen er å bytte ut uhensiktsmessige, automatiske atferdsmønstre og vaner med mer effektive alternativer.

For en gratis forsamtale, vennligst ta kontakt.


Ja takk, jeg ønsker en forsamtale
 
 
Norsk bokmål
  • Norsk bokmål
  • Spansk
  • Engelsk