HJELP TIL SELVHJELP
"Helse - Velvære - Livskvalitet"

Handlingsplan # 3

Personlig Vekst

 

DU HAR SELV RESSURSENE OG STYRKEN TIL Å FORBEDRE LIVSKVALITETEN DIN!

Handlingsplanenes formål er å hjelpe deg til å aktivere og bruke dine egne ressurser og evner til å skape et bedre liv.

Hver grunnplan består av 4 online sesjoner på 1 time hver, med én sesjon per uke. Du vil bli bedt om å gjennomføre øvelser og oppgaver mellom sesjonene, og du vil motta støttemateriell for å forsterke læringen og stimulere til selvhjelp.

Denne Plan # 3 kan modifiseres eller kombineres med andre planer, i henhold til dine spesielle behov.

Be om en gratis førstesamtale slik at vi sammen kan utvikle en handlingsplan for deg.

 
 
 
 
INNHOLD

Personlig vekst betyr fremfor alt å ta initiativ til å bedre hvordan vi har det med oss ​​selv og hvordan vi forholder oss til andre. Denne planen vil lære deg å endre uhensiktsmessige og begrensende holdninger og atferd ved hjelp av konstruktiv selvkritikk og kognitive teknikker.

Du vil bli invitert til å analysere hva det vil si å ta hensyn til naturlovene og universell visdom i måten du lever på. Du vil også få anledning til å reflektere over dine holdninger i forhold til paradigmer og tro, slik at du kan forsterke de som fremmer velvære, sunne relasjoner og fred.

Du vil også få anledning til å utforske den dypere meningen med livet, noe som er et viktig åndelige behov for alle mennesker.

Varighet: 1 måned, 1 sesjon i uka.

Sesión 1: KUNSTEN Å OBSERVERE SEG SELV
Sesión 2: HVORFOR ER PERSONLIG VEKST VIKTIG?
Sesión 3: KONSTRUKTIV HÅNDTERING AV PARADIGMER
Sesión 4: HVORDAN OPPFYLLE MENINGEN MED LIVET

MED DENNE PLANEN VIL DU LÆRE

* å bli bevisst det du ønsker å endre i din væremåte

* en atferdsendringsteknikk du kan øve på hver dag

* hvor viktig din egen personlige vekst er for menneskehetens fremtid

* betydningen av den sokratisk visdommen ¨alt jeg vet er at jeg intet vet¨

* å skjelne mellom teori, tro og sannhet

* å fremme toleranse, solidaritet og fred

* at vanskelige situasjoner kan gi deg viktig lærdom som kan øke din lykke

* hva din eksistesielle oppgave er og hvordan du kan utføre denBe om en gratis førstesamtale
 
 
Norsk bokmål
  • Norsk bokmål
  • Spansk
  • Engelsk