fbpx
 

KOMPETANSER

Lege, psykoterapeut og senior bedriftskonsulent med mere enn 35 års internasjonal erfaring som terapeut i privat praksis og som konsulent og kursleder i private og offentlige bedrifter og organizasjoner i 12 forskjellige land. Var lærer i psykososialt arbeidsmiljø, ledelse, teamarbeid og mindfulness på den internasjonale handelshøgskolen IESA (hovedkontor i Caracas, Venezuela) i 27 år, fra 1991 til 2018. Startet konsulentfirmaet Human Quality Consultants i Venezuela i 1993 og var eier/daglig leder for eget helse- og kompetansesenter i Venezuela fra 2008 til 2015.
I mange år foreleser og kursleder ved The Metropolitan University og The Catholic University i Caracas, og ved The Interamerican University and Florida State University i Panama. Konsulent for FNs Immigrasjonskontor (IOM) og UNICEF i flere land og for Equinor-Venezuela (tidl. Statoil-Venenzuela) fra 2004 til 2016 i temaene Lederutvikling og Team Building.
Har også lang erfaring som psykoterapeut og coach og har vært foredragsholder på tallrike konferanser og bedriftsarrangementer. Gründer/leder av The Mindfulness Institute of Panama fra 2015 til 2018.

Utdannet lege i Tyskland i 1982. Viderutdanning i Akupunktur i Norge, Singapore og Spania og i Gestaltterapi, Systemisk Familieterapi, Sirkulær Pusteterapi og Hypnose i Norge og Venezuela. Studier i Yoga, Mindfulness og Meditasjon i India i 1981 og 1993.
Forfatterskap: "Self-Discovery: The Challenging Path to a Fulfilling Life“ (IESA Forlag 2005). Er også musiker, har fire barn og flyttet tilbake til Norge i 2018 etter 1 år i Israel, 1år i USA, 7 år i Tyskland, 27 år i Venezuela og 3 år i Panama.


LIVSSYN

"Etter å ha bodd i mange forskjellige land, og etter mange interessante opplevelser av andre kulturer, religioner, og fremfor alt, av forskjellige mennesker, har jeg kommet frem til at forskjellene mellom oss representerer egentlig et veldig tynt, overfladisk lag, og at vi under denne overflaten er alle like og deler de samme behov for å ha det godt med oss selv og andre. Jeg er også blitt overbevist om at mangelen på fred og harmoni i verden er et kollektivt uttrykk for den indre angst og spenning som altfor mange mennesker lever med. Menneskeheten er et orkester med mer enn syv milliarder musikere som alle ønsker å spille harmonisk sammen, men som ikke får det til fordi de fleste instrumentene er ustemte.

Et gammelt kinesisk ordtak sier:
Når sjelen får næring, blir personen vakker,
når personen er vakker, blir det harmoni i hjemmet,
når det er harmoni i hjemmet, blir det orden i landet,
når det er orden i landet, blir det fred i verden.


Til tross for den avanserte teknologiske utviklingen og uendelige økonomiske ressurser, har vi ikke klart å utvikle en måte å leve og arbeide på som gjør de fleste fornøyde og lykkelige. Vi anstrenger oss for å få en god utdannelse og for å få en godt betalt jobb, og vi jobber hardt for å tilfredstille våre behov. Altfor mange føler seg imidlertid stresset, utkjørt og utilfreds, og antall personer som lever med med angst, depresjon eller kronisk sykdom er stadig stigende. Mange lever med en konstant og frustrerende følelse av at livet ikke er som det burde være, uten å kunne peke på hva det er som mangler.

Oppdragelsen og utdannelsen vi mottok lærte oss å produsere, men på mange måter ikke å leve. Omformet til menneskelige "gjerninger" (human "doings"), lever vi absorbert av det rasjonelle og materielle, med liten tid for våre følelsesmessige og åndelige behov. Det gjør at vi mister kontakten med de dypere dimensjonene ved livet og derved også med muligheten til å leve med bevisstheten om den universelle tilknytningen som eksisterer mellom alt og alle. Resultatet er en verden med alt for mange "underernærte sjeler" med en åndelig utilfredshet som uttrykker seg i ulykkelige individer, dysfunksjonelle familier og urettferdige og konfliktfylte samfunn.

De endringene som trengs for å skape en bedre verden må derfor begynne med en individuell, personlig utviklingsprosess der hver enkelt av oss gjør de nødvendige forandringene i vårt profesjonelle og personlige liv for å "stemme instrumentet", slik at vi blir istand til å harmonisere vårt forhold til oss selv og andre. I jobbsammenheng betyr dette å rette søkelyset mot det psykososiale arbeidsmiljøet og de mellommenneskelige relasjonene med mål om å skape en organisasjonskultur der også sjelen får næring. Når hver enkelt tar initiativ for å få det bedre med seg selv, både fysisk og psykisk, blir det mulig å oppnå dette".

-Jan Møller

 
 
 
Norsk bokmål
  • Norsk bokmål
  • Spansk
  • Engelsk