I tillegg har Jan spesiell erfaring med virkningene av urtedrikken Ayahuasca og med integreringssamtaler med personer som etter Auyahuasca sermonier har hatt behov for veiledning eller terapi. Han er medlem av Norsk Forening for Psykedelisk Vitenskap.

Jan er også musiker, han komponerer og produserer avspennings- og meditasjonsmusikk som han bruker som del av mange programmer og terapier.

Forfatterskap: "Self-Discovery: The Challenging Path to a Fulfilling Life“ (IESA Forlag 2005).

Han har fire barn og flyttet tilbake til Norge i 2018 etter 1 år i Israel, 1år i USA, 7 år i Tyskland, 27 år i Venezuela og 3 år i Panama. I 2018 opprettet han privatpraksis på Lillehammer, der han nå bor. Fra 2022 arbeider han også som terapeut og veileder i Psykisk Helse og Familieteam, Gausdal Kommune.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det gjør at vi mister kontakten med de dypere dimensjonene ved livet og derved også med muligheten til å leve med bevisstheten om den universelle tilknytningen som eksisterer mellom alt og alle.

Altfor mange sjeler er derfor underernærte og uten kraft til å vise sin sanne, konstruktive natur. I stedet for å skape velvære, balanse og harmoni i oss selv og i våre relasjoner, blir vi "ustemte" og destruktive. Resultatet er stadig mer depresjon, angst, sykdom, dysfunksjonelle familier, stressende arbeidsplasser og konfliktfylte og umenneskelige samfunn.

De endringene som trengs for å skape en bedre verden må derfor bl.a. begynne med en individuell, personlig utviklingsprosess der hver enkelt av oss gjør de nødvendige forandringene i vårt personlige og profesjonelle liv for å "stemme instrumentet", slik at vi blir i stand til å harmonisere vårt forhold til oss selv og andre.

I jobbsammenheng betyr dette å rette søkelyset mot det psykososiale arbeidsmiljøet og de mellom-menneskelige relasjonene med mål om å skape en organisasjonskultur der også sjelen får næring.

Når hver enkelt tar initiativ for å få det bedre med seg selv, blir det mulig å oppnå en bedre verden.

Den beste måten å bekjempe mørket på, er å tenne et lys".

- Jan Møller 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Norsk bokmål
  • Norsk bokmål
  • Spansk
  • Engelsk