Lærings- og Utviklingsområde

Selvfølelse og Emosjonell Stabilitet

 
 
 
 
Samtaleterapi
Med mer enn 35 års erfaring som lege, psykoterapeut og livsstils veileder er jeg blitt kjent med og har tatt i bruk mange ulike teoretiske forståelsesmodeller og praktiske metoder innen psykiatri, psykologi og psykoterapi. Jeg har erfaring med behandling av stress- og angsttilstander, depresjon, psykosomatiske tilstander, konflikter i parforhold og familier, veiledning av ungdom og voksne i livskriser, samt av personer som har brukt psykedeliske stoffer.

I våre samtaler ønsker jeg å hjelpe deg å finne tilbake til den ekte, autentiske versjonen av deg selv. Det vil gi deg muligheten til å oppdage og frigjøre indre krefter og ressurser som du er født med, men som du på grunn av ulike situasjoner i barndommen og ungdomstiden din mistet kontakten med.

Ved å øke din egenkunnskap og selvinnsikt vil du få klarhet i den du egentlig er, hva som er viktig for deg, hva dine behov er og hva du ønsker å forandre/forbedre i livet ditt. Dette gjelder både i forhold til hvordan du har det med deg selv og andre og til hvordan du lever livet ditt.

Jeg ønsker også at du skal være en aktiv deltaker i din egen utvikling. Jeg vil at du skal kjenne på gleden og styrken ved å oppleve at du er i stand til å gjøre mye selv for å bedre din situasjon. Jeg kombinerer derfor ofte samtalene med opptrening i ulike selvhjelps- og mestringsteknikker.

Nyere forskning viser at når psykoterapi blir kombinert med for eksempel avspenningsteknikker og oppmerksomhetstrening, oppnås bedre resultater, bl.a. i behandlingen av angst og depresjon, og også av psykosomatiske tilstander og utfordringer knyttet til usikkerhet og lav selvfølelse.

Ikke bli sittende fast i uløste emosjonelle problemer eller konflikter i livet ditt. Noen ganger er det å kunne snakke med noen om problemene et viktig første skritt på vegen mot bedring.

Parterapi
Foreldreveiledning
Gjennom å snakke om og analysere utfordringene dine angående forholdet ditt og/eller det å være foreldre, vil du få muligheten til å skape et mer harmonisk forhold til partneren din og tilegne deg nye ferdigheter og trygghet som far eller mor. Dette vil være til stor nytte for barna dine. Hvis de er små, vil det gi dem et solid grunnlag for å kunne utvikle høg selvfølelse, sosiale ferdigheter og motstandskraft. Hvis de er tenåringer, vil du kunne lære nye og konstruktive måter å forholde deg til dem på.

Integrasjonssamtale
Dersom du har brukt eller bruker psykedelika (LSD, Psilocybin, Ayahuasca/DMT) og/eller MDMA, har du kanskje behov for å snakke om ulike opplevelser du har hatt. Det kan være opplevelser du ønsker å forstå bedre, eller som kanskje har gjort et sterkt følelsesmessig inntrykk på deg, eller som har tydeliggjort situasjoner i livet ditt du ønsker å gjøre noe med.

Jeg kan jeg tilby deg samtaler/veiledning omkring dette fordi jeg fra mine 30 år i Sør-Amerika har erfaring med virkningene av psykedelika og med veiledning av personer i lignende situasjoner som du befinner deg i. 
 
Norsk bokmål
  • Engelsk
  • Spansk
  • Norsk bokmål