fbpx
 

PROGRAM FOR SELVHJELP OG LIVSMESTRING

Handlingsplan # 4

Stabile Følelser

 
 

Ønsker du å ha det bedre med deg selv?


Det er få mennesker som ikke bærer på smertefulle følelser knyttet til tidligere erfaringer. Hvis den følelsesmessige smerten forblir uløst, vil den fortsette å forårsake et permanent stress og indre ubehag hele livet. Dette er ofte årsaken til depresjon, angst og mange psykosomatiske plager og sykdommer.

En av de psykoterapeutiske tilnærmingene jeg benytter har som mål å bevisstgjøre undertrykte følelser. Når de vanskelige følelsene og minnene bearbeides i terapien, reduseres det indre stressnivået som blir erstattet av en mer balansert sinnstilstand og dypere indre ro.

Nyere forskning viser at kombinasjonen av psykoterapi, avspenning og oppmerksomhetstrening kan ha positiv effekt i behandling av angst og depresjon, samt av utfordringer knyttet til usikkerhet og lav selvtillit.

Ikke bli sittende fast i uløste emosjonelle problemer eller konflikter i livet ditt.
Noen ganger er det å kunne snakke med noen om problemene et viktig første skritt på vegen mot bedring.

Ta kontakt for en gratis forsamtale for å bli kjent med meg, og for at vi sammen kan finne ut om jeg kan hjelpe deg.
Norsk bokmål
  • Norsk bokmål
  • Spansk
  • Engelsk