07/01/2023

Burde det være så enkelt å få barn?

I Norge er det en del veterinærer som hevder at mange mennesker aldri burde hatt hund. De anbefaler å opprette et godkjenningsbevis for hundeeiere. Det vil innebære at alle som ønsker å tilegne seg en hund først må gjennomgå et opplæringsprogram og få tildelt et sertifikat som viser at de […]
10/09/2022

Plantemedisin fra Amazonas gir bedre helse til storbyfolk?

Bruken av urfolksmedisinen ayahuasca i colombianske byer. I Store norske Leksikon kan vi lese at ordet ´psykedelisk´ betyr ´bevissthetsutvidende´ og brukes om noe som utvider den indre opplevelsen. Man kan snakke om psykedeliske stoffer, psykedelisk musikk og psykedelisk kunst. .
31/08/2022

Den overlegne føler seg underlegen

I forrige innlegg snakket vi om det å være arrogant og føle seg overlegen og mer verdt enn andre. Men noe eller noen er kun merverdig i forhold til noe mindreverdig. Derfor kan ikke overlegenhetskomplekset eksistere uten mindreverdighetskomplekset.
29/07/2022

Faren ved å vite for mye

Nysgjerrighet er drivkraften eller energien som ofte aktiveres når vi står overfor noe vi ikke vet eller forstår. Når vi innser vår uvitenhet, plager det oss og det skapes et behov i oss for å studere, undersøke og eksperimentere, og dermed åpne læringsprosessen, hvorved vi tilegner oss kunnskap.
21/06/2022

Perfeksjonisme

Perfeksjon er et uoppnåelig mål, en umulighet, en utopi. Det perfekte er noe som har fullført sin utvikling, noe som ikke lenger har potensiale for forbedring eller vekst; derfor eksisterer det ikke i det som har liv. Som perfeksjonist, er du motivert av den ubevisste frykten som de fleste får […]
11/06/2022

Ansvarlig Egoisme

I innlegget om den universelle balanseloven så vi at helse og velvære i stor grad avhenger av våre evner til å tilfredsstille våre mange ulike behov på en balansert måte. Det er ikke mulig å oppnå en balansert tilfredsstillelse av våre behov med mindre vi har den indre styrken til […]
04/06/2022

Psykoterapi: Viktig for vekst og velvære

Ideen om at det å gå til psykolog eller psykiater betyr at man er «gal» eller syk har endret seg de siste tiårene. Flere og flere mennesker oppdager at psykoterapi kan være en enorm hjelp for å føle seg bedre med seg selv og andre.
28/05/2022

Avhengighet av Personer

I det forrige innlegget så vi hvordan vi, når vi lider av lav selvtillit, forankrer trygghetsfølelsen vår i noe ytre. De vanligste ytre «trygghetskrokene» er: penger, makt, status, materielle ting, rutiner, andre mennesker og den absolutte sannhet (skråsikkerhet). Når vi tviholder på disse «krokene», blir de til avhengigheter eller bindinger […]
19/05/2022

Selvfølelsen og Mestring av Forandring

For å forstå hvordan selvfølelsen vår påvirker måten vi oppfatter, tolker og håndterer endringer på, la oss forestille oss en linedanser. Han står på et line som beveger seg fra den ene siden til den andre, og for ikke å falle, må han tilpasse seg endringene i linens posisjon ved […]
13/05/2022

Foradringens Psykologi

Det som mest av alt skaper problemer for oss i forhold til hvordan vi skal håndtere endringer er vårt eget sinn. Hva gjør sinnet når det skjer en endring? Vel, den oppfatter den, den tolker den – og avhengig av hvordan endringen oppfattes og tolkes, reagerer vi på en eller […]
07/05/2022

Den universelle Lov om Forandring
– Stressmestring del 3

En svært viktig faktor for vår trivsel, velvære og helse er hvordan vi forholder oss til forandringer og vår måte å håndtere dem på. Mange ganger sliter vi med dette fenomenet, vi synes ofte det er vanskelig å «flyte med» og akseptere livet som det kommer, og vi skaper mye […]
01/05/2022

Den universelle Rytmeloven

Stressmestring del 3: Hvordan jobbe og leve med positivt stress I dette innlegget skal vi se på det grunnleggende prinsippet for daglig stressmestring, spesielt i løpet av arbeidsdagen. Å håndtere stress betyr ikke å eliminere stress. Det betyr å opprettholde et gjennomsnittlig stressnivå som forbedrer helse, velvære og arbeidsytelse. Dette […]
09/04/2022

Er du kjent med de universelle lovene?(2)

Del 2 Jobb-Hjem Balanse I forrige innlegg sa vi at for å leve i balanse er det viktig å vite hvilke behov vi har. Men når vi prøver å definere dem, møter vi en vanskelighet: listen over menneskelige behov er enorm. Oppgaven med å definere våre behov blir lettere hvis […]
26/03/2022

Er du kjent med de universelle lovene?

Del 1 Balanseloven Universelle lover og naturprinsipper er en del av menneskets kollektive visdom som aldri forandrer seg. De inneholder «oppskrifter», eller regler for hvordan vi skal leve for å skape helse og velvære. En av disse lovene er «Balanseloven». Jeg er sikker på at du har hørt om den, […]
31/01/2022

Er de mulig å forbedre verden?

Ved å ha bodd, studert og arbeidet i mange forskjellige land i nesten 40 år har jeg hatt gleden av å bli kjent med mange ulike kulturer, religioner, og fremfor alt, mennesker. Kanskje en av de viktigste obervasjonene jeg har gjort gjennom alle disse erfaringene er at de interessante forskjellene […]
09/05/2021

10 enkle øvelser for å redusere muskelsmerter i nakke, skuldre og rygg

10 enkle øvelser for å redusere muskelsmerteri nakke, skuldre og rygg Fra naturens side er vi alle utstyrt med evnen til å være både aktive og i hvile, til både å kunne spenne og avspenne, til både å heise og senke skuldrene. To viktige prinsipper innen stressmestring og livskvalitet er rytmeprinsippet og balanseprinsippet. […]
06/01/2021

Trust and Engagement: Keys to Organizational Success – Part II

Trust and engagement:Keys to organizational success – Part II THE CHALLENGES OF ORGANIZATIONAL TRANSFORMATION In the previous post, we talked about the importance of transforming the culture of our businesses and organizations from a culture of FEAR to a culture of TRUST. When trying to build a CULTURE OF TRUST, […]
06/01/2021

Trust and Engagement: Keys to Organizational Success – Part I

Trust and engagement: Keys to organizational success – Part I TOTAL QUALITY In the eighties, the Japanese started to win market shares all over the world with their home appliances, TVs and cars. The Americans got scared; so they went to Japan and discovered the secret: The Japanese were producing […]
06/01/2021

Hva er Mindfulness?

Hva er Mindfulness? Mindfulness er bevisst og våken tilstedeværelse i øyeblikket – her og nå. Det handler om å øve opp vår naturlige evne til å være oppmerksom og tilstede, noe som har positiv innvirkning på vår fysiske, mentale og emosjonelle tilstand, bedrer kvaliteten på våre relasjoner og gjør oss […]
23/06/2020

Stressmestring del 2

TO GRUNNLEGGENDE REGLER FOR LIVET SRESSMESTRING DEL 2 Jeg vet ikke om du er villig til å gå i psykoterapi; i følge det forrige innlegget, kan det være den beste måten å fullstendig eliminere negativt stress på. Hvis ikke, er det andre tiltak du kan sette i verk for å […]
Norsk bokmål