LÆR HVORDAN DU KAN SKAPE HELSE, VELVÆRE OG LIVSKVALITET VED Å STYRKE OG BRUKE DINE EGNE RESSURSER OG FERDIGHETER

 
 

Individuelle konsultasjoner
Norsk - Engelsk - Spansk

Lærings- og Utviklingsområder

Positivt Stress, Helse og Livskvalitet
Mer informasjon

Hjem

Mindfulness: Fokus og Livsglede
Mer informasjon

Selvinnsikt og Personlig Vekst
Mer informasjon

Selvfølelse og Emosjonell Stabilitet
Mer informasjon

Hjem

People Skills i Ledelse og Teamsamarbeid
Mer informasjon

 
 
 
 
 

 
Hei, jeg heter Jan Møller og velkommen til nettstedet mitt. Jeg er lege og psykoterapeut med mer enn 35 års erfaring med behandling av stressrelaterte sykdommer og psykiske plager og lidelser.

Mitt arbeid er basert på prinsippene Forebygging og Hjelp til selvhjelp. Jeg ønsker å hjelpe deg til å styrke og bruke dine egne ressurser og evner til å skape helse, velvære og livskvalitet .

Jeg vil at du skal kjenne på gleden og styrken ved å oppleve at du er i stand til å gjøre mye selv for å bedre din situasjon.


 
 
 
 
 

 

Jeg har en helhetlig forståelse av og tilnærming til helse og behandling. Det betyr at jeg vurderer og tar hensyn til alle sider ved det å være menneske for å kunne hjelpe deg til å forstå din situasjon og se hvor vegen mot bedre helse og velvære går for deg. Stressmestring og mindfulness er viktige elementer i flere av mine terapier og trenings-programmer.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hjelp til SelvhjelpGjennom jevnlige online veiledningssamtaler, treningsøkter og/eller terapisesjoner vil du tilegne deg nyttig kunnskap, ferdigheter og praktiske verktøy.

Med motivasjon og vilje til å prøve noe nytt, samt forståelse, tålmodighet og utholdenhet fra din side, vil du kunne oppnå positive endringer i livet ditt.

Be om en gratis førstesamtale slik at vi sammen kan utvikle en handlingsplan for deg.

 
 
 
Jeg har gang på gang erfart at mange plager, smerter og sykdommer kan forebygges, lindres eller helbredes ved å mobilisere personlig styrke og indre ressurser. Dette kan oppnås gjennom en kombinasjon av terapi, veiledning og opplæring, der du tilegner deg bevissthet og kunnskap, og tar ansvar for å forbedre din situasjon, atferd og helse. Ved å bli mer bevisst, og ved å ta i bruk ny kunnskap og praktiske verktøy i hverdagen, vil du kunne redusere spenninger og stress, skape følelsesmessige balanse og utvikle positive relasjoner og en sunn livsstil.

 
 
 
 
 


Selvhjelpsverktøy 
 

Avspenningsøvelser
Les mer

Meditasjonsmusikk
Les mer

Meditasjons App
Les mer

Hjem

Bok om personlig utvikling
Les mer

 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 

Å skape glede og velvære
i livet ditt,
er en måte å bidra til
en bedre verden på


Ta kontakt!


 
Norsk bokmål
  • Engelsk
  • Spansk
  • Norsk bokmål